יפוי כוח מתמשך

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

 

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות יצר מנגנון משפטי למתן יפוי כוח מתמשך ומתן הנחיות של אדם, מה ייעשה ברכושו וכיצד יטופלו ענייניו, לרבות הנחיות לטיפול רפואי בגופו, בשעה שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות אלה בעצמו. זאת, על-מנת לכבד ולממש את רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו. 

 
יפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף שעה שמייפה הכוח (הממנה) הופך לחסר יכולת לנהל את ענייניו הרפואיים, האישיים והרכושיים.
 
עורך יפוי הכוח יהיה עורך-דין חבר בלשכת עורכי הדין בישראל אשר עבר הכשרה מתאימה מטעם האפוטרופוס הכללי.
 
עורך הדין יאשר את החתימה של הממנה, לאחר מתן הסברים אוןדות יפוי הכוח ולאחר שנוכח לדעת כי הממנה מבין את משמעות מתן יפוי הכוח, את מטרותיו ואת תוצאותיו והתרשם כי יפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון.
 

 

צור קשר
כתובתינו: ז'בוטינסקי 35, ר"ג
טלפון: 03-6131512
פקס: 03-6131524
דוא"ל: shalem@shalem-law.co.il
nissimshalem@shalem-law.co.il  

 

credit