"יחסי ממון ורכוש הדין והפסיקה", נסים שלם

 

דיני המשפחה מסדירים את חייו של אדם מרגע לידתו ועד יומו האחרון; זאת, יותר מכל דין בתחום משפטי אחר. דיני המשפחה קובעים את כשרותו של אדם, את מעמדו, את נישואיו, ועוד. לוז דיני המשפחה מצוי בחוקים העוסקים ברכוש ובממון. בעל דין ינקוט רטוריקה בענייני נאמנות, הגינות, היותו בן זוג נאמן, אוהב, דואג שטובת ילדו לנגד עיניו, אך אי־שם, באופק, מרצדים אינטרסים כלכליים, כספיים וממוניים.

דיני המשפחה בישראל בולטים בייחודם ביחס לתחומי משפט אחרים במערכת המשפט בישראל וגם ביחס למערכות משפט ברחבי העולם, בכך שהם משלבים דין אזרחי עם דין דתי, הן במישור המהותי והן במישור הדיוני. ענייני המעמד האישי בישראל נדונים, בחלקם, על ידי שתי מערכות נורמטיביות: המערכת האזרחית והמערכת הדתית. לצד פיצול השיפוט עומד פיצול הדין, שבחלקו נגזר מפיצול השיפוט, שהרי הדין הולך אחר הדיין.

זוהי מהדורה שנייה, מורחבת, של הספר "יחסי ממון ורכוש — הדין והפסיקה"; היקפו הוכפל כמעט. במהדורה זו הרחבתי את הדיון בכושר השתכרות אדם כשיקול לסטות מחלוקה שווה של נכסים. כך גם הרחבתי בעניין השבחת מניות שנצברו אצל בן זוג כנכס חיצוני, כמו גם דינם של דיבידנדים בחברה פרטית. הקדשתי דיון נפרד וממצה בסוגיית היבטי המיסוי בעת איזון שווי מניות בחברה פרטית. מוסד הסמכויות המיוחדות נתחדד במקרים בהם מתעוררת התנגשות עם דיני הקניין. נדונה גם פריצת השיקולים בהפעלת הסמכויות המיוחדות, לא רק שיקולים כלכליים אלא גם ביחס למקרים קיצוניים של אלימות קיצונית, כמו ניסיון רצח. פרק מיוחד הקדשתי לדיון בתחרות בין אדם לבין מוטבים ביחס לכספים שחסך בן זוגו בקופות קרנות. בספר יימצא דיון בשאלות: אילו הם נכסים בני שיתוף או בני איזון; מה דינו של "הון אנושי"; מה ייעשה במוניטין. מקום נרחב הוקדש לדיני שיתוף, בין שיתוף בזכויות, בין שיתוף בחובות. פרק מיוחד הוקדש לדיון בדוקטרינת השיתוף הספציפי, שכונתה "הלכת שיתוף כחושה".

 

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני זכה לפרק עצמאי, בו הקורא ימצא דיון בעקרונות החוק. בסוף העיון, מסקנת המעיין תהיה כי נכון יהיה להיוועץ באיש מקצוע, כגון אקטואר או רואה חשבון. גם פרישה מוקדמת לגמלאות זכתה לסקירה מיוחדת.

 

המחבר, נסים שלם, נולד בשנת 1950 באלכסנדריה שבמצרים, נשוי, אב לשני ילדים וסב לשישה נכדים; בעל משרד עורכי דין בבנייני התאומים ברמת־גן, העוסק בדיני משפחה, ירושות ועיזבונות.

 

בוגר ישיבה תיכונית מרום־ציון בירושלים. סיים תואר ראשון בהצטיינות באוניברסיטת תל־אביב. סיים תואר מוסמך במשפטים והגיש תזה בהנחיית פרופ' אריאל רוזן־צבי. כן שימש כמתרגל באוניברסיטת לאביב ובמכללת רמות משפט, בין השנים 1995-1989, במקצועות משפט מינהלי, דיני אישות, משפחה וירושה; מקצועות אותם לימד פרופ' רוזן־צבי ז"ל.

חיבר את הספר "מזונות ילדים, הלכה ומעשה", ואת הספר "יחסי ממון ורכוש, הלכה ומעשה". זהו ספרו השלישי. 

 

לצפייה בתוכן עיניינים:  לחץ כאן

צור קשר
כתובתינו: ז'בוטינסקי 35, ר"ג
טלפון: 03-6131512
פקס: 03-6131524
דוא"ל: shalem@shalem-law.co.il
nissimshalem@shalem-law.co.il  

 

credit